Alleluia! Hát Lên Người Ơi -St Thành Tâm

Ngày đăng: 01/04/2021
Điệu: slow rock Thể loại: Thánh ca Tông :
A

ĐK: AChúa yêu trần thế Alleluia đã chết cho Dđời, Alleluia! Bmvà đã sống Alại, Alleluia! hát lên người E7ơi! Alleluia! Hát lên người Aơi! Alleluia! Sáng tươi huyền Ddiệu, Alleluia! Bmlà một kiếp Angười, Alleluia! E7được Chúa thương Ayêu.

1. Mừng Ahát hỡi những ai xuôi triền Fthất vọng. Mừng Ahát hỡi những ai ôm niềm Eđau. Vì Acó Chúa Tình Yêu đang ở với E7ta.

2. Mừng hát hỡi những ai lê đời khó nghèo. Và ai trơ trụi ngay trên giường chết. Vì có Chúa Trời Đất đang ở với ta.

3. Mừng hát hỡi những ai mong cuộc đổi đời. Và ai đang dựng xây cho trần giới. Vì có Chúa Tạo Hóa đang ở với ta.

4. Mừng hát hỡi những ai mơ mùa thái hòa. Và ai đang mạnh tay tắt lửa chiến. Vì có Chúa Bình Yên đang ở với ta.

 

 

Viết bình luận của bạn: