Bộ Lễ Seraphim (Kinh Vinh Danh - Lời Nguyện Chung - Thánh Thánh Thánh - Chiên Thiên Chúa) - St N/A

Ngày đăng: 31/03/2021
Điệu: Slow Thể loại: Thánh ca Tông :
Am

KINH THƯƠNG XÓT

xin [Am]Chúa thương [F]xót chúng [C]con (x2)

[Am]xin Chúa Ki [G]Tô thương [C]xót chúng [Dm]con (x2)

xin [Am]Chúa thương [F]xót chúng [C]con.

xin [Am]Chúa thương [Em]xót [E7]chúng [Am]con.

 

KINH VINH DANH

vinh danh Thiên [Am]Chúa [G] [F]trên các [G]tầng [Em]trời [Am]và bình an dưới [C]thế cho [F]người

thiện [Am]tâm. chúng [Dm]con ca ngợi [C]Chúa, chúng [Em]con chúc tụng [Am]Chúa. chúng [Dm]con thờ lạy [C]

Chúa, chúng [Em]con tôn vinh [Am]Chúa. chúng [Dm]con cảm tạ [C]Chúa, vì vinh [Dm]quang cao cả [Am]Chúa [Em].

 

[Em]Lạy [F]Chúa là [G]Thiên [C]Chúa, là [Dm]vua [E7]trên [Am]trời, là [C]Chúa [Em]Cha

toàn [Am]năng. [Am]lạy con một Thiên [C]Chúa, Chúa Giê [Dm]Su Ki [G]Tô.

 

[Em]lạy Chúa là Thiên [Am]Chúa, là Chiên Thiên [C]Chúa, là con [Em]Đức [Dm]Chúa [E7]Cha.

[Am]Chúa xóa tội trần [C]gian, xin thương [Dm]xót chúng [C]con. [Am]

Chúa xóa tội trần [C]gian, xin nhận [Dm]lời chúng [E7]con cầu [Am]khẩn.

 

[Am]Chúa ngự bên hữu [C]Đức Chúa [Dm]Cha, xin thương [Em]xót [Dm]chúng [E7]con.

[Am]vì lạy Chúa Giê [G]Su Ki [E7]Tô chỉ có [Am]Chúa là Đấng [C]Thánh, chỉ có [Dm]Chúa là [E7]Chúa, chỉ có [Am]

Chúa là [Em]Đấng [Dm]tối [E7]cao. [Am]cùng Đức Chúa Thánh [F]Thần, trong vinh [C]quang Đức Chúa [Em]Cha, [Em7]A [Am]men.

 

LỜI NGUYỆN CHUNG

xin [Am]Chúa nhậm [Em]lời chúng [Am]con.

 

THÁNH THÁNH THÁNH

[Am]Thánh Thánh [G] [F]Thánh. Chúa [Em]là thiên [Am]Chúa các [Dm]đạo [C]binh. [Am]trời đất [G]

Trang 2 / 2

đầy vinh [F]quang [C]Chúa. hoan hô [Am]Chúa trên [F]các tầng [C]trời. chúc tụng

[Am]Đấng ngự [F]đến nhân danh [Am]Chúa. [Dm]hoan hô [C]Chúa trên [E7]các tầng [Am]trời.

 

CHIÊN THIÊN CHÚA

lạy [Em]Chiên Thiên [Am]Chúa, đấng xóa [Dm]tội trần [E7]gian, [Am]xin thương [Dm]xót chúng [E7]con.

lạy [Dm]Chiên Thiên [E7]Chúa [Am]Đấng xóa [Em]tội trần [Am]gian [C]xin thương [Dm]xót chúng [Am]con. lạy

[Em]Chiên Thiên [Am]Chúa Đấng xóa [Dm]tội trần [E7]gian. [Am]xin ban bình an [C]cho [Dm]chúng [E7]con [Am].

 

Viết bình luận của bạn: