Bộ video học đệm piano cơ bản tập 1 tác giả Song Minh

Ngày đăng: 21/11/2020

Giới thiệu tổng quát bộ video tự học đệm piano cơ bản tập 1 tác giả Song Minh

Toàn bộ video được hướng dẫn bởi giảng viên Bình Peter theo sách học đệm piano cơ bản của tác giả Song Minh. Mỗi video được làm độc lập và chi tiết nên sẽ có những phần mọi người đã biết nên chúng ta cũng chịu khó nghe đầy đủ, coi như ôn lại kiến thức. Toàn bộ tập sách phần 1 này tác giả Song Minh đề cập đến 2 loại điệu là Valse và điệu March. Mời các bạn cùng khám phá nhé.

Link mua sách https://pub.accesstrade.vn/deep_link/4706685838999874031?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2F1212%2F

- Bài MẸ HIỀN YÊU DẤU - Giọng nữ

 

- Bài MẸ HIỀN YÊU DẤU - Giọng nam

 

- Bài TÌNH NỒNG CHÁY - Giọng nữ

 

- Bài TÌNH NỒNG CHÁY - Giọng nam

 

- Bài GIÀN THIÊN LÝ ĐÃ XA - Giọng nữ

 

- Bài GIÀN THIÊN LÝ ĐÃ XA - Giọng nam

 

 

Viết bình luận của bạn: