Cao Cung Lên - St Hoài Đức, Nguyễn Khắc Xuyên

Ngày đăng: 06/04/2021
Điệu: Ballade Thể loại: Thánh ca Tông :
Am

ĐK : Cao cung [Am] lên khúc [F] nhạc [Em] Thiên Thần [Am] Chúa

[F] Hòa [G] trong làn [C] gió [Em] nhè nhẹ vấn [Am] vương

Ôi linh [C] thiêng lắng [E7] nghe thoang thoảng cung [Am] đàn

[C] Một đêm khuya [F] vang [Am] vẳng trong tuyết sương.

Đàn [C] ơi cứ rung những điệu réo [E7] rắt

Hát khen con một Chúa [Am] Trời, rày sinh xuống cõi [F] đời [Am]

Hỡi người dương [C] thế lặng [F] nghe [G] cung [C] đàn

Mau tìm cho [C] tới thờ [F] kính [E7] Vua giáng [Am] trần.

1. [F] Thôi hỡi trần gian [E7] im tiếng đi mà cung kính

[Am] Chúa Con sinh ra trong máng [C] cỏ hang [Am] lừa

[F] Tuy Chúa là Vua muôn nước [E7] suy phục tôn kính

[Am] Chúa bỏ ngai [F] vàng sinh xuống [Em] trần đêm [Am] sương.

2. Thôi hỡi ngàn mây đen xám u mờ tăm tối

Hãy mau tan đi nay Chúa đã xuống đời

Trên cõi trời cao, sao sáng chân thật đưa lối

Hãy mang tin lành cho nhân loại nơi nơi

3. Thôi hỡi hồn tôi ghi nhớ trong lòng sâu thẳm

Chúa sinh đêm nay, sinh bé nhỏ khó hèn

Tôi quyết từ nay yêu Chúa trong tình đằm thắm.

Muốn để đền bù những thói đời bạc đen.

 

Viết bình luận của bạn: