Chính Chúa Chọn Con - St Hồng Binh

Ngày đăng: 24/03/2021
Điệu: Ballade Thể loại: Thánh ca Tông :
Am

Capo ngăn 2 .

 

Chẳng phải [Am]con đã chọn Ngài, nhưng chính [F]Ngài chọn con trước [C]đó

Chẳng phải [Am]con đã yêu Chúa, nhưng chính [F]Ngài yêu con từ [E]trước.

Từ lúc [Dm]con chưa biết yêu [Am] Ngài, từ lúc [Em]con chưa nhận biết [Am] Ngài

Ngài yêu [G]con giữa muôn [Em]người Ngài đã chọn [Am]con.

 

1./Xin dùng [Am] con theo ý của Ngài, làm tay [G]chân cho người què [Am]cụt, cùng làm [G] tai cho người bị [E7]điếc.

Xin dùng [Am]con theo ý của Ngài, làm đôi [Em]mắt cho người bị mù, làm tiếng [G]kêu cho người bị [Am]oan.

 

 2./ Xin gởi [Am]con đi tới mọi miền, để đem [G]cơm cho người nghèo [Am]hèn, và tặng [G]nước cho người còn [E7]khát.

Xin gởi [Am] con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc [Em] thang cho người bệnh tật, tặng chiếu [G] chăn cho người lạnh [Am] co.

 

3./ Xin gởi [Am] con ra khắp nẻo đường, bàn tay [G] nâng ánh đèn dọi [Am] đường, tỏa lửa [G] ấm cho người lạnh [E7] giá.

Xin gởi [Am] con ra khắp nẻo đường, cảm thông [Em] chia vui buồn phận người, và sớt [G] chia cho đời niềm [Am] vui.

 

4. Xin gởi [Am] con vào khắp thôn làng, ủi an [G] trao cho người khổ sầu, gợi lòng [Am] tin cho người buồn [E7] chán.

Xin gởi [Am] con vào khắp buôn làng, niềm vui [Em] trao những người buồn phiền, người lắng [G] lo xin gởi bình [Am] an.

Viết bình luận của bạn: