Chính Nhờ Ngài - St Lm Nguyễn Duy

Ngày đăng: 02/04/2021
Điệu: Ballade Thể loại: Thánh ca Tông :
Em

1. Chúa chấp [Em]nhận cuộc sống của [Am]con, nên Ngài [C]đã đến với con [Am]người,

sống kiếp con [Em]người giữa nơi cuộc [B7]đời.

Những bước [Em]đường, Ngài dắt dìu [Am]con, cho hạnh [C]phúc không [D]tan biến [G]đâu,

Chúa đã gọi [B7]mời giết chết đơn [E]côi.

 

Đk:Chúa muốn [E]nhận cuộc sống của [A]con, nắm [B7]tay con Ngài dìu từng [E7]bước,

Chúa luôn đợi [B]chờ đổi trao thương [B7]mến.

Phút cảm [E7]động lệ vỡ tràn [A]mi, ôi thân [B7]con dịu huyền như [E7]thế,

chính con không [B7]hiểu vì Ngài thương [E]con.

 

2. Chúa muốn [Em]chọn cuộc sống của [Am]con, để đời [C]con dõi bước theo [Am]Ngài,

sống chết cho [Em]Ngài hiến dâng trọn [B7]đời.

Thánh giá [Em]Ngài, đường hướng đời [Am]con, những lần [C]con đau [D]thương đắng [G]cay,

thánh giá của [B7]Ngài thắp sáng tâm [E]tư.

 

Đk:Chúa muốn [E]nhận cuộc sống của [A]con, nắm [B7]tay con Ngài dìu từng [E7]bước,

Chúa luôn đợi [B]chờ đổi trao thương [B7]mến.

Phút cảm [E7]động lệ vỡ tràn [A]mi, ôi thân [B7]con dịu huyền như [E7]thế,

chính con không [B7]hiểu vì Ngài thương [E]con.

 

3. Mắt đoái [Em]nhìn cuộc sống trần [Am]gian, con nào [C]hiểu những bước vội [Am]vàng,

cấu xé tranh [Em]giành của bao con [B7]người.

Nếu biết [Em]rằng, vì chính trần [Am]gian, Chúa nhập [C]thế như [D]bao chứng [G]nhận,

con sẽ hiểu [B7]được chính Chúa cao [E]sang.

 

Đk:Chúa muốn [E]nhận cuộc sống của [A]con, nắm [B7]tay con Ngài dìu từng [E7]bước,

Chúa luôn đợi [B]chờ đổi trao thương [B7]mến.

Phút cảm [E7]động lệ vỡ tràn [A]mi, ôi thân [B7]con dịu huyền như [E7]thế,

chính con không [B7]hiểu vì Ngài thương [E]con.

 

4. Đã đến [Em]ngày cải hóa đời [Am]con, con người [C]cũ sống chỉ cho [Am]mình,

đến lúc trở [Em]thành con người của [B7]Ngài.

Để đến [Em]ngày đổi mới lòng [Am]con, cho tình [C]yêu tung [D]bay khắp [G]nơi

con với mọi [B7]người chất ngất tin [E]yêu.

 

Đk:Chúa muốn [E]nhận cuộc sống của [A]con, nắm [B7]tay con Ngài dìu từng [E7]bước,

Chúa luôn đợi [B]chờ đổi trao thương [B7]mến.

Phút cảm [E7]động lệ vỡ tràn [A]mi, ôi thân [B7]con dịu huyền như [E7]thế,

chính con không [B7]hiểu vì Ngài thương [E]con.

 

Viết bình luận của bạn: