Chúa Giàu Lòng Xót Thương - St Simon Phan Hùng

Ngày đăng: 09/04/2021
Điệu: slow rock Thể loại: Thánh ca Tông :
Am

1. Lạy [Am] Chúa! Ngài giàu lòng xót [C] thương, xin ban [E] ơn phù giúp con đêm [Am] ngày.

Lạy [Am] Chúa! Ngài rộng lòng thứ [C] tha, xin rộng [F] ban tình yêu và tha [E] thứ

ban cho [E] con đầy hồng ân chan [F] chứa, xin cho con luôn say men tình [E7] Chúa.

Chúa yêu con [Am] người, chết cheo thập [Dm] hình, để cứu [E7] độ trần [Am] gian.

 

2. Lạy [Am] Chúa! Ngài dạy con hãy [C] đi, loan Tin [E] Vui của Chúa đến muôn [Am] người.

Lạy [Am] Chúa! Ngài dạy hãy thứ [C] tha, xin tha [F] cho những kẻ làm ân [G] oán,

ban cho [E] con rộng lòng đầy nhân [F] ái, luôn yêu thương mọi người là con [E7] Chúa.

Giống như cha [C] hiền, ngóng trông con [Dm] về, để đón [E7] mừng người [Am] con.

 

3. Lạy [Am] Chúa! Ngài là nguồn suối [C] ân, ban ơn [E] thiêng của Chúa đến gian [Am] trần.

Lạy [Am] Chúa! Ngài bảo con bước [C] theo, loan Tin [F] Vui của Ngài cho thế [G] giới,

đem yêu [E] thương ngập tràn muôn khắp [F] chốn, reo hân hoan vào lòng người đau [E7] khổ.

Để đem Tin [Am] Mừng, Phúc Âm của [Dm] Ngài, để đón [E7] nhận hồng [Am] ân.

 

4.Lạy [Am] Chúa! Ngài đã từng rửa [C] chân, xin cho [E] con hãy biết luôn khiêm [Am] nhường.

Lạy [Am] Chúa! Ngài đã từng bảo [C] ban, đem ủi [F] an những người đang khốn [G] khó,

chia cho [E] nhau những hạt cơm manh [F] áo, luôn cho đi những gì mình đang [E7] có.

Để cho mọi [Am] người, biết nhận được [Dm] rằng: Đó [E7] chính là tình [Am] yêu.

 

ĐK: Lòng thương [Am] xót của Ngài đến chúng [G] con,

Dìu con [G7] đến tận nguồn của thánh [C] ân,

Để con [E] đi loan tin mừng [Am] Chúa.

 

Vòng tay [Am] Chúa Ngài mở rộng thứ [G] tha,

Để ôm [G7] lấy cả tội lỗi chúng [C] con,

Trái tim [E] người ban phát nguồn tình [Am] yêu.

 

 

Viết bình luận của bạn: