Chúa Không Lầm - St N/A

Ngày đăng: 25/03/2021
Điệu: slow rock Thể loại: Thánh ca Tông :
Dm

Tải bản nhạc pdf

1. Chúa không [A7]lầm khi [Dm]Ngài dựng lên [Gm]con

Dù [C]lời Ngài con không giữ [F]trọn vì [Dm]Chúa đã biết từ ngày [A7]xưa

Rằng [D7]thân con bởi tro [Gm]bụi và được cưu mang trong tội [F]lỗi [A7]

 

ĐK: [D]Nhưng lòng [G]Chúa quá bao [Em]la dù [D]cho bao phen con yếu [G]đuối

Thành [Bm]tâm xin ăn năn thống [A7]hối là Ngài lại thứ [D]tha

 

2. Chúa không [A7]lầm khi [Dm]Ngài đành hy [Gm]sinh

Để [C]rồi nhìn con không đáp [F]tình vì [Dm]chúa đã biết từ ngàn [A7]xưa

Con [D7]mang thân thể lặng [Gm]nề lại còn luôn mê mải trần [F]thế [A7]

 

3. Chúa không [A7]lầm khi [Dm]Ngài gọi con [Gm]theo

Dù [C]đời gian trôi như cánh [F]bèo vì [Dm]Chúa đã biết từ ngàn [A7]xưa

Một [D7]khi hơi thở chưa [Gm]tàn là đời chưa qua khỏi sầu [F]oán [A7]

 

4. Chúa không [A7]lầm khi [Dm]Ngài dìu con [Gm]đi

Dù [C]rằng đời con bao thấp [F]hèn vì [Dm]Chúa đã biết từ ngàn [A7]xưa

Nhiều [D7]khi con chẳng trung [Gm]thành là vì con đâu phải thần [F]Thánh [A7]

 

5, Chúa không [A7]lầm khi [Dm]Ngài dạy con [Gm]yêu

Dù [C]đường tình con oan trái [F]nhiều vì [Dm]Chúa đã biết từ ngàn [A7]xưa

Từng [D7]giây rung cảm trong [Gm]lòng là từng giây hơi thở rực [F]nóng [A7]

 

Viết bình luận của bạn: