Chúa Là Cây Đàn - St Lm. Vũ Khởi Phụng, Lm. Tiến Lộc

Ngày đăng: 10/04/2021
Điệu: Valse Thể loại: Thánh ca Tông :
D

1. [D]Chúa là cây đàn, còn con là điệu hát Chúa [F#m]ơi.

[Bm]Chúa rung phím [G]đàn, lòng [D]con ngân [B7]vang khắp [Em]nơi.

[C]Âm thanh tin [Em]vui hy [A]vọng thế [Em]giới.

[A]Âm thanh yêu [E]thương do [E7]lời thiêng đưa [A]lối.

 

[D]Chúa mãi là cây [F#m]đàn

điệu [B7]hát con rung nhịp [Em]nhàng. Lời [A]Chúa đi gieo tin [F#m]yêu.

[Bm]Chúa tấu bài vũ [F#m]hoàn,

Hợp [B7]xướng âm thanh muôn [Em]vàn, và [G]luôn vang [Gm]xa vang [D]xa...

 

2. [D]Con đã thấy Ngài dừng chân bờ hồ con vẫn [F#m]quen.

[Bm]Con nghe tiếng [G]Ngài và [D]con mon [B7]men bước [Em]theo.

[C]Cho anh [Em]Giakêu nghe [A]niềm vui [Em]mới.

[A]Ma đa lê [E]na xin [E7]cùng đi theo [A]với.

 

[D]Chúa gánh bao nỗi [F#m]đau.

Trần [B7]thế không nơi tựa [Em]đầu, ngàn [A]phương thênh thang mây [F#m]bay.

[Bm]Xin cho được theo [F#m]Ngài,

Một [B7]kiếp lang thang chân [Em]trời, cùng [G]đi, đi [Gm]xa, đi [D]xa...

 

3. [D]Có một ngôi nhà chờ mong là Nhà Cha chúng [F#m]ta.

[Bm]Có một con [G]đường, về [D]Quê, ôi [B7]Quê rất [Em]xa.

[C]Thương anh thương [Em]em, thương [A]đường, thương [Em]xá.

[A]Thương con sông [E]sâu, thương [E7]đèo cao vách [A]đá.

 

[D]Chúa chính là con [F#m]đường,

và [B7]Chúa đến như Bạn [Em]Đường, đường [A]ơi bao xa bao [F#m]xa.

[Bm]Xin đi trọn con [F#m]đường,

Từng [B7]bước lao đao chân [Em]chồn, về [G]nơi, Quê [Gm]xa, Quê [D]xa...

 

Viết bình luận của bạn: