Còn Gì Dâng Ngài - St Phanxico

Ngày đăng: 20/04/2021
Điệu: Slow Thể loại: Thánh ca Tông :
Am

1. Như con dã [Am]tràng xe cát biển [C]Đông, sóng nước miên [Am]man xô dạt công [Em]trình. Con nhìn [C]mình chẳng có công [C]chi để mà dâng [Dm]Ngài trong [Fmaj7]Thánh Lễ hôm [C]nay [C].

 

ĐK. Xin [Am]dâng lên Ngài kiếp [C]sống, ước [Em]mong sẽ bình [Am]yên. Có Chúa cho [C]con hy vọng một [Em]đời tình yêu sẽ [G]lên buồn đau sẽ [Am]quên.

 

2. Như phiến đá [Am]mòn trơ với thời [C]gian, sống giữa nhân [Am]gian vẫn nằm vô [Em]tình. Con nhìn [C]mình chẳng có thương [C]yêu để mà dâng [Dm]Ngài trong [Fmaj7]Thánh Lễ hôm [C]nay [C].

 

ĐK. Xin [Am]dâng lên Ngài kiếp [C]sống, ước [Em]mong sẽ bình [Am]yên. Có Chúa cho [C]con hy vọng một [Em]đời tình yêu sẽ [G]lên buồn đau sẽ [Am]quên.

 

3. Như con chim [Am]trời bay suốt mùa [C]xuân, những tháng năm [Am]quên không về bên [Em]Ngài. Con nhìn [C]mình đời đã tiêu [C]hoang, còn gì dâng [Dm]Ngài trong [Fmaj7]Thánh Lễ hôm nay [C].

 

ĐK. Xin [Am]dâng lên Ngài kiếp [C]sống, ước [Em]mong sẽ bình [Am]yên. Có Chúa cho [C]con hy vọng một [Em]đời tình yêu sẽ [G]lên buồn đau sẽ [Am]quên.

 

Viết bình luận của bạn: