Dâng Mẹ - St Hoài Đức

Ngày đăng: 06/04/2021
Điệu: Slow Thể loại: Thánh ca Tông :
Dm

.pdf  

Song tấu Piano - Violin (giọng Mi thứ)

[Dm] Lạy mẹ Mari[F]a, mẹ Thiên [C]Chúa, mẹ đồng [Dm] trinh
[Bb] Đoàn con chung tiếng [F] hát chung tấm [Gm] lòng, dâng đời [Am] sống
[Dm] Lạy mẹ Maria, mẹ nhân [Bb] ái, mẹ hiển [F] vinh
[Dm] Mẹ chính là nữ [C] vương là trạng [Am] sứ, là mẹ [Dm] con
 
Con dâng [Dm] mẹ đây tâm [F] hồn, đây trí [Bb] khôn
[C] Cả dĩ vãng [F] cả hiện [Bb] tại với tương [F] lai
[A7] Đức thiện [Dm] toàn con cương [F] quyết gắng đi [Bb] tới
Trông lên [Gm] mẹ là gương [Am] mẫu của đời [Dm] con
(Xin che [Gm] chở giờ sau [Am] hết qua trần [Dm] gian)
 
Yêu thanh [Dm] bần, yêu vâng [F] lời, yêu khiết [Dm] trinh
[C] Và yêu [F] sống trên con [Bb] đường Chúa đi [F] xưa
[Am] Xứng con [Gm] mẹ,con vui [F] bước tới thiên [Bb] chúa
Hy sinh [Gm] nhiều vì bác [Am] ái quên lợi [Dm] danh

Viết bình luận của bạn: