Dâng Mẹ - St Hoài Đức

Ngày đăng: 06/04/2021
Điệu: Slow Thể loại: Thánh ca Tông :
Am

Am] Lạy mẹ Mari[C]a, mẹ Thiên [G]Chúa, mẹ đồng [Am] trinh

[F] Đoàn con chung tiếng [C] hát chung tấm [Dm] lòng, dâng đời [Em] sống

[Am] Lạy mẹ Maria, mẹ nhân [F] ái, mẹ hiển [C] vinh

[Am] Mẹ chính là nữ [G] vương là trạng [Em] sứ, là mẹ [Am] con

 

Con dâng [Am] mẹ đây tâm [C] hồn, đây trí [F] khôn

[G] Cả dĩ vãng [C] cả hiện [F] tại với tương [C] lai

[E7] Đức thiện [Am] toàn con cương [C] quyết gắng đi [F] tới

Trông lên [Dm] mẹ là gương [Em] mẫu của đời [Am] con

(Xin che [Dm] chở giờ sau [Em] hết qua trần [Am] gian)

 

Yêu thanh [Am] bần, yêu vâng [C] lời, yêu khiết [Am] trinh

[G] Và yêu [C] sống trên con [F] đường Chúa đi [C] xưa

[Em] Xứng con [Dm] mẹ,con vui [C] bước tới thiên [F] chúa

Hy sinh [Dm] nhiều vì bác [Em] ái quên lợi [Am] danh

 

Viết bình luận của bạn: