Đốt - St Ngọt

Ngày đăng: 19/06/2021
Điệu: Disco Thể loại: Nhạc trẻ Tông :
Em

Intro:
[Em] [F#] [G]
[C] [Bm] [Am] [G]
 
[Em] Đốt hết đi [F#]được [G]không
Trang [C]giấy này
Coi [Asus2]như [Bm]trống
 
[Em]Nốt tên em [F#]là [G]xong
Phần [C]não này
Coi[Asus2] như [Bm]rỗng
 
[Cmaj7]Kí ức về em
Sẽ cháy thật to
[Am7]Trí nhớ của tôi
Sẽ hoá tàn tro
[Cmaj7]Dấu vết của ta 
Nếu quá phiền lo
[Am7]Đốt hết được không
Để [Dsus2]chúng tự do
 
[Em]Vậy đốt hết đi [F#]được [G]chưa
[C]Vương vấn gì
Ở [Asus2]tôi [Bm]nữa
 
[Em]Đốt luôn tôi [F#]được [G]không
Nếu chỉ [Asus4
một trong hai đáng [Bm]sống
 
[G]Đêm cuối không [Bm]nói
 không rằng tôi lấy [Em]diêm
Em lấy xăng
[C]Đêm cuối tay nắm
 tay tôi cháy [Am]lụi tàn
[D]Em đứng trông
 
Outro:
[C] [Bm] [Am] [Bm]

 

Viết bình luận của bạn: