Đường Thập Giá - St Giang Ân

Ngày đăng: 26/03/2021
Điệu: Ballade Thể loại: Thánh ca Tông :
Am

Tải bản nhạc pdf

1. Có một con [Am] đường mà Chúa muốn con [C] đi,

một con [Am]đường mà Chúa đã đi [G] qua,

một con [Bm7]đường mang tên Thập [E]giá. [A7]

Chúa đã đi [Dm]qua Chúa đã đi [F]qua con đường như thế [C] đó

từng bước Chúa hiên [E7]ngang Thập giá đến vinh [Am] quang.

 

ĐK: Con hiểu [Am]rằng đường con sẽ đi [C]qua,con hiểu [E7]rằng trần gian lắm phong [Am]ba,

con hiểu [F]rằng Tình Chúa vẫn bao [Dm6]la, Chúa cho [B7]con niềm tin và hy [E]vọng.

Xin một [Am]đời Thập giá dẫn con [C]đi, xin một [E7]đời vượt qua những gian [Am]nguy,

xin một [F]đời Thập giá vác trên [Dm6]vai, xin một [E7]đời được sống trong Tình [Am]Ngài.

 

2.Bước chân trong [Am] đời nhiều khi thấy bơ [C] vơ,

làm sao [Am] hiểu đường con đúng hay [G] sai,

và nơi nào [Bm7] cho con hạnh [E] phúc.[A7]

Chúa muốn con [Dm] đi Chúa muốn [F] con đi con đường mang chân [C] lý:

Thập giá dẫu đau [E7] thương niềm vui sẽ miên [Am] trường.

 

ĐK: Con hiểu [Am]rằng đường con sẽ đi [C]qua,con hiểu [E7]rằng trần gian lắm phong [Am]ba,

con hiểu [F]rằng Tình Chúa vẫn bao [Dm6]la, Chúa cho [B7]con niềm tin và hy [E]vọng.

Xin một [Am]đời Thập giá dẫn con [C]đi, xin một [E7]đời vượt qua những gian [Am]nguy,

xin một [F]đời Thập giá vác trên [Dm6]vai, xin một [E7]đời được sống trong Tình [Am]Ngài.

 

Viết bình luận của bạn: