Giờ Tử Nạn - St Linh mục Hoài Đức

Ngày đăng: 18/03/2021
Điệu: Slow Thể loại: Thánh ca Tông :
Dm

1. [Dm]Hỡi không [Bb]gian rủ [A7]sương [Dm][Bb]ngàn [C]mây [F]hỡi hãy che khắp trời [A]cao. [Dm]Ánh kim [Bb]ô vụt [A7]lu [Dm]mờ. [F]Vì thương [Bb]Chúa gánh [Am]muôn nỗi khổ [Dm]đau.

 

ĐK. [Bb]Ôi bởi [C]con mà [D7]Chúa mang thảm [Gm]hình. [F]Con đớn [A7]đau nhìn [Dm]vũ trụ tự [A]hối. [Dm]Xin giúp [Bb]con đường [C]thiêng liêng theo [F]lối. [Am]Quyết từ [Dm]nay thờ [A7]Chúa hết tâm [Dm]tình.

 

2. [Dm]Xé ra [Bb]thôi màn [A7]che [Dm]đền [Bb][C]tan [F]vỡ núi cao ngất từng [A]mây. [Dm]Đá muôn [Bb]năm, nào [A7]vững [Dm]bền. [F]Giờ con [Bb]Chúa tắt [Am]hơi núi Sọ [Dm]đây.

 

3. [Dm]Suối kia [Bb]ơi, ngừng [A7]khơi [Dm]nguồn [Bb][C]sóng [F]nước hãy yên tiếng vang [A]ngân. [Dm]Gió hôm [Bb]ơi, ngừng [A7]hơi [Dm]rờn. [F]Vì đây [Bb]Chúa rét [Am]không áo phủ [Dm]thân.

 

ĐK. [Bb]Ôi bởi [C]con mà [D7]Chúa mang thảm [Gm]hình. [F]Con đớn [A7]đau nhìn [Dm]vũ trụ tự [A]hối. [Dm]Xin giúp [Bb]con đường [C]thiêng liêng theo [F]lối. [Am]Quyết từ [Dm]nay thờ [A7]Chúa hết tâm [Dm]tình.

 

4. [Dm]Hãy tung [Bb]ra mồ [A7]quanh [Dm]đồi [Bb]người [C]xưa [F]hỡi, hãy thôi chết dậy [A]mau. [Dm]Cõi dương [Bb]gian tạm [A7]trông [Dm]vời. [F]Kia con [Bb]Chúa chết [Am]treo chốn đồi [Dm]cao.

 

ĐK. [Bb]Ôi bởi [C]con mà [D7]Chúa mang thảm [Gm]hình. [F]Con đớn [A7]đau nhìn [Dm]vũ trụ tự [A]hối. [Dm]Xin giúp [Bb]con đường [C]thiêng liêng theo [F]lối. [Am]Quyết từ [Dm]nay thờ [A7]Chúa hết tâm [Dm]tình.

 

5. [Dm]Đó đây [Bb]xa gần [A7]muôn [Dm]loài, [Bb]cùng [C]im [F]tiếng với trăm vẻ sầu [A]bi. [Dm]Chúng con [Bb]đây nhìn [A7]lên [Dm]trời. [F]Lòng đau [Bb]đớn, suối [Am]lệ ứa tràn [Dm]mi.

 

ĐK. [Bb]Ôi bởi [C]con mà [D7]Chúa mang thảm [Gm]hình. [F]Con đớn [A7]đau nhìn [Dm]vũ trụ tự [A]hối. [Dm]Xin giúp [Bb]con đường [C]thiêng liêng theo [F]lối. [Am]Quyết từ [Dm]nay thờ [A7]Chúa hết tâm [Dm]tình.

 

Viết bình luận của bạn: