Hà Nội Mười Hai Mùa Hoa - St Giáng Son

Ngày đăng: 07/05/2021
Điệu: Ballade Thể loại: Nhạc trẻ Tông :
G

PK:

Tháng [G] giêng hoa đào bừng [C] nở, đón [Am] xuân khoe sắc hồng [D] tươi

Tháng [G/B] 2 hoa ban ngập [C] tràn, tím [Am] biếc những [A]gương mặt [D] phố

Tháng [G] 3 bất chợt một [C] ngày, trắng [Am] tinh hoa sưa về [D] đây

Tháng [G/B] 4 loa kèn mỏng [C] manh, những [Am] góc phố [A]con đường [D] quen

 

DK:

Mùa hoa tháng [G] 5 cháy rực phượng [Em] đỏ

Hồ Tây ngát [C] hương mùa sen tháng [D] 6

Ngập tràn lối [G/B] đi hoa sấu tháng [Em] 7

Trở về tuổi [Am] thơ hoa [A]xoan tháng [D] 8

Mùa hoa sữa [G] rơi tháng 9 nồng [Em] nàn

Mùa thu đã [C] sang mùa hoa cúc [D] đến

Tình yêu thuỷ [G/B] chung tím biếc thạch [Em] thảo

Rực rỡ cuối [Am] đông cải [A]vàng ven [D] sông

Tôi [C] yêu những [D] sắc hoa. [G]

 

(Len 1 tone)

(PK) (ĐK)

Viết bình luận của bạn: