Hoa Mân Côi -St Lm. Kim Long

Ngày đăng: 10/04/2021
Điệu: Ballade Thể loại: Thánh ca Tông :
G

Tone chuan la Bb. Capo 3 choi G

DK. [G]một tràng hoa mân côi hương thơm [D]ngào ngạt [C]thắm ân [Bm]tình.

[Am]từng lời kinh sốt [C]mến xin dâng [D]về Nữ Vương hiển [G]vinh.

 

PK 1. khi an vui thái [B7]hòa, như [Em]ngày Thiên Sứ truyền [D]tin,

như trong [C]đêm Ngôi [B7]Lời giáng [Em]trần,

như khi [Am]Mẹ gặp lại con [D]Chúa.

kết [D7]hoa kinh để dâng [G]Mẹ.

 

PK 2. khi đau thương ắp [B7]đầy, như [Em]vườn loang máu mồ [D]hôi,

như gai [C]đâm như [B7]chịu nát [Em]đòn,

như khi [Am]nhận Thập Tự hy [D]tế.

 

Viết bình luận của bạn: