Hương Đêm Bay Xa - St Châu Đăng Khoa

Ngày đăng: 12/06/2021
Điệu: Ballade Thể loại: Nhạc trẻ Tông :
Em

 Anh hẹn em, khi trời đêm
[C] Mưa bay bay cho lá rơi ngoài thềm 
[G] Mong thật lâu chẳng thấy người đâu
[D] Anh nơi đâu có biết em buồn rầu
[Em] Buồn quá đi thôi
[C] Ngày với đêm trôi, em mong [G] đợi vậy thôi
(Anh nơi [D] đâu hãy quay về với em)
[Em] Giờ biết sao đây
[C] Chẳng thấy anh đâu
Em mong [G] đợi thật lâu
(Anh nơi [D] đâu hãy quay về chốn đây)
[G] Cho hương đêm bay đi xa [D] mãi
Không còn đây nỗi nhớ kéo [Em] dài
Không cần anh và không cần [C] ai
Trao cho em những giấc mơ đậm [G] sâu
Dù giờ này anh đang nơi [D] đâu
Không còn yêu như phút ban [Em] đầu
Quay mặt đi lòng em hoài [C] nghi
Không yêu anh tin anh nữa [G] đâu
Oh ho... [D] Babe.. không tin anh nữa [Em] đâu

Viết bình luận của bạn: