Khúc Hát Sông Quê - St Nguyễn Trọng Tạo , Lê Huy Mậu

Ngày đăng: 19/06/2021
Điệu: Slow Thể loại: Nhạc trữ tình Tông :
D

Tone chuan la Eb-Ab. Capo 1 choi D-G
[D]Qua nửa đời phiêu dạt
con lại về úp mặt vào sông [A7]quê.
Ơi con [Em]sông dạt dào như lòng [A]mẹ, 
chở che con đi qua chớp bể mưa [D]nguồn.
Từng hạt phù [Em]sa tháng ba tháng [A]bảy, 
từng vị heo may trên má em [D]hồng. [Am] [D]
 
 [G]Ơi con sông quê con sông quê, 
 [Em]ơi con sông quê con sông quê.
Sông còn nhớ [A]chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ
Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa [D]vừng
 [G]Ơi con sông quê con sông quê, 
 [Em]ơi con sông quê con sông quê.
Con cá dưới [A]sông cây trồng trên [Em]bãi, 
lúa gặt [D]rồi còn để lại rơm [G]thơm...
[A]Cùng một bến [D]sông con trâu đằm sóng [Em]dưới, 
bầy trẻ [A]thơ tắm mát phía thượng [D]nguồn.
Một dòng xanh [A]trong chảy mãi tới vô [D]cùng.
 
một dòng xanh [A]trong chảy mãi [D6]tới… vô [G]cùng

Viết bình luận của bạn: