LẮNG NGHE LỜI CHÚA - St Lm Nguyễn Duy

Ngày đăng: 29/03/2021
Điệu: Slow Thể loại: Thánh ca Tông :
Am

1.

[Am] Xin cho biết lắng [Dm] nghe, lời [Am] Ngài gọi con trong đêm [E]tối.

[Am] Xin cho biết lắng [G] nghe, lời [Am] Ngài dạy con lúc lẻ [Em] loi.

[Am] Xin cho con cất tiếng [Dm] lên, trả [Am] lời vừa khi con nghe [E] Chúa.

[Am] Xin cho con biết thân [Em] thương, lạy Ngài Ngài muốn con làm [Am] chi.

 

[A] Lời Ngài là sức sống của [D] con.

Lời [E] Ngài là ánh sáng đời [A] con.

Lời [D] Ngài làm chứa chan hy [A] vọng.

Là [E] đường để con hằng dõi [A] bước.

Lời Ngài đượm chất ngất niềm [D] vui.

Trọn [E] vẹn ngàn tiếng hát đầy [A] vơi.

Lời [D] Ngài đổi mới cho cuộc [A] đời.

Lời [E] Ngài hạnh phúc cho trần [A] ai.

2.

[Am] Xin cho con biết lắng [Dm] nghe, lời [Am] Ngài dạy con trong cuộc [E] sống.

[Am] Xin cho biết lắng [G] nghe, lời [Am] Ngài từng theo bước đời [Em] con.

[Am] Xin cho con biết sẵn [Dm] sàng, chờ [Am] đợi và vâng nghe theo [E] Chúa.

[Am] Xin cho con biết sẵn [Em] sàng, thực hành lời Chúa đã truyền [Am] ban.

3.

[Am] Xin cho con vững bước [Dm] đi, vào [Am] đời truyền giao cho chân [E] lý.

[Am] Xin cho biết say [G] mê, cuộc [Am] đời làm nhân chứng tình [Em] yêu.

[Am] Cho môi con thắm nét [Dm] cười, lời [Am] Ngài được đem cho thế [E] giới.

[Am] Cho đôi tay sáng ơn [Em] trời, trọn vẹn hành lí cho ngày [Am] mai.

4.

[Am] Xin cho con đến với [Dm] Người, bằng [Am] một tình yêu không giả [E] dối.

[Am] Xin cho đến trong [G] đời, tìm [Am] lại một hạnh phúc mà [Em] thôi.

[Am] Cho con khi đã lắng [Dm] nghe, lời [Am] Ngài dạy con luôn cao [E] quý

[Am] Xin cho con trái tim [Em] xinh, ngàn đời tình mến không nhạt [Am] phai.

 

 

Viết bình luận của bạn: