Này Con Là Đá - St N/A

Ngày đăng: 31/03/2021
Điệu: Ballade Thể loại: Thánh ca Tông :
G

Này con là [G]đá, [Em]trên viên đá [C]này Cha xây giáo [Am]hội muôn [Bm]đời kiên [Em]trung.

[D7]này con là [G]đá, [Em]satan sức [C]hùng mưu ma vẫy [D]vùng không [D7]làm chuyển [G]rung.

 

Ta [D7]hãy cầu [Am]xin cho Đức Giáo [G]Hoàng [C]..(tên thánh) .

Chúa [Am]gìn giữ người [G]tăng gấp sinh lực và [D]ban cho Người [G7]đời nay hạnh [C]phúc.

[Am]đừng trao Người cho [D7]ác tâm quân [Em]thù, [G]đừng trao Người [D7]cho ác tâm quân [G]thù

Viết bình luận của bạn: