Ngài Gọi Tên Con - St Dương Quảng

Ngày đăng: 17/04/2021
Điệu: Ballade Thể loại: Thánh ca Tông :
Am

1. Ngài gọi tên [Am] con, khi đời [G] con yếu đuối mỏng [Am] dòn

Ngài gọi tên [G] con, khi tình [C] đời hồng thắm sắt [E] son

Ngài gọi tên [F] con, khi tình [G] duyên phai dấu chẳng [Em] còn

Khi đời [G] con đắng cay hao [Dm] mòn, Ngài vẫn [E7] chờ vẫn gọi tên [Am] con.

 

ĐK:

Ngài gọi tên [Am] con, bước theo Ngài hiến dâng tình [Dm] yêu

Ngài chọn riêng [G] con, sống trong [Em] tình yêu thương của [C] Ngài [E7]

Để rồi hôm [Am] nay, bước theo Ngài hiến dâng từ [Dm] đây

Dù nhiều chông [G] gai, nhưng tình [E7] con quyết không phai [Am] nhòa.

 

2. Đoạn đường con [Am] đi, tuy nhiều [G] khi gian khó ê [Am] chề

Ngài hằng bên [G] con, muôn nẻo [C] đường Ngài đỡ nâng [E] con

Ngài hằng bên [F] con, cho dù [G] dương gian có khinh [Em] chê

Cho dù [G] con có quên lời [Dm] thề, Ngài vẫn [E7] chờ vẫn gọi tên [Am] con.

 

ĐK:

Ngài gọi tên [Am] con, bước theo Ngài hiến dâng tình [Dm] yêu

Ngài chọn riêng [G] con, sống trong [Em] tình yêu thương của [C] Ngài [E7]

Để rồi hôm [Am] nay, bước theo Ngài hiến dâng từ [Dm] đây

Dù nhiều chông [G] gai, nhưng tình [E7] con quyết không phai [Am] nhòa.

 

3. Tình Ngài yêu [Am] con, ôi tình [G] yêu tha thiết ngọt [Am] ngào

Tình Ngài yêu [G] con ôi mặn [C] nồng tình Chúa mỹ [E] miều

Tình Ngài yêu [F] con, con làm [G] sao đền đáp cho [Em] cân

Ôi tình [G] yêu chứa chan vô [Dm] ngần, con muốn [E7] được yêu Ngài mà [Am] thôi.

 

ĐK:

Ngài gọi tên [Am] con, bước theo Ngài hiến dâng tình [Dm] yêu

Ngài chọn riêng [G] con, sống trong [Em] tình yêu thương của [C] Ngài [E7]

Để rồi hôm [Am] nay, bước theo Ngài hiến dâng từ [Dm] đây

Dù nhiều chông [G] gai, nhưng tình [E7] con quyết không phai [Am] nhòa.

Cám ơn người đăng bài hát này!

 

Viết bình luận của bạn: