Ngày về - St Lm. Kim Long

Ngày đăng: 07/04/2021
Điệu: Ballade Thể loại: Thánh ca Tông :
C

ÐK:

[C]Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân [F]hoan như trong một giấc [G]mơ.

[C7]Miệng [F]tôi nức vui tiếng [C]cười, lưỡi [Am]tôi vang lời ca [C]hát.

Ngàn [F]dân tung [Dm]hô: tôi [F]thật [G]vinh [C]phúc

 

1.

Khi dân Sion qua [G]khỏi kiếp lưu [C]đày,

[Em]tôi [Am]vẫn cứ như [Dm]còn sống [D]hoài giấc mơ triền [G]miên.

 2.

Hôm [C]nay chư dân loan [G]truyền với nhau [C]rằng

[Em]Thiên [Am]Chúa rất nhân [Dm]từ đã [D]làm biết bao kỳ [G]công.

3.

Báo [C]nhiều anh em lưu [G]lạc chốn quê [C]người,

[Em]xin [Am]Chúa dẫn đưa [Dm]về như [D]dòng nước xuôi miền [G]năm.

4.

Gieo [C]trong đau thương sẽ [G]gặt giữa vui [C]mừng,

[Em]đi [Am]khóc lóc u [Dm]sầu sẽ [D]về giữa muôn lời [G]ca.

 

Viết bình luận của bạn: