Phó Thác Nơi Cha - St Lm Nguyễn Duy

Ngày đăng: 29/03/2021
Điệu: Ballade Thể loại: Thánh ca Tông :
Am

1. Này tấm thân [Am]con sao Cha đành tâm xa [F]cách

[A7]Này tấm thân [Dm]con đắng cay muôn vàn tê [E]tái

Cha [A7]ơi sao nỡ quên [Dm]con, Cha [G7]ơi sao Cha ngoảnh [C]mặt

Nhẫn [F]tâm nhìn con khổ [E]đau, để [Em]quân thù chê trách [Am]con

ĐK. Con xin phó thác nơi [F]Cha

Thân [Em]con với linh hồn [Am]con

Xin [F]Cha thêm sức cho [E]con

Trọn [E7]vẹn theo ý Cha [Am]luôn

2. Là kiếp sâu bọ [Am]con nay là người đâu [F]phải

[A7]Vậy đó Cha [Dm]ơi thấy [C]con muôn người khinh [E]ghét

Nghe [A7]như nhức nhối tâm [Dm]can, nghe [G7]như mắt ứa lệ [C]tràn

Xót [F]xa lòng con nát [E]tan, có [Em]ai mà thương ủi [Am]an

3. Một chén Cha [Am]trao bao nhiêu sầu đau cay [F]đắng

[A7]Tự ý con [Dm]đây dám [C]đâu tay cầm lên [E]uống

Thưa [A7]Cha, con nay xin [Dm]vâng, vâng [G7]theo như Cha mong [C]chờ

Nếu [F]Cha định con uống [E]thôi, với [Em]con nguyện vâng ý [Am]Cha

4. Một tấm thân [Am]con xin dâng để được hiến [F]tế

[A7]Để cứu nhân [Dm]loại thoát [C]xa khỏi vòng tăm [E]tối

Cha [A7]ơi, thánh giá trên [Dm]vai, con [G7]xin vác hết đường [C]dài

Miễn [F]sao đường thập giá [E]kia, trở [Em]nên hồng ân cứu [Am]độ

 

Viết bình luận của bạn: