Sài Gòn Đau Lòng Quá - St Hoàng Duyên

Ngày đăng: 11/05/2021
Điệu: Ballade Thể loại: Nhạc trẻ Tông :
C

Tone Bản Hoàng Duyên Eb: Capo 3

Tone Bản Hứa Kim Tuyền: G

 

ĐK:

Cầm tấm vé trên [C] tay em [E7] bay đến nơi [Am] xa

Sài [C] Gòn đau lòng [F] quá toàn [G7] kỷ niệm chúng [C] ta

Phải đi xa đến [F] đâu? [G] Thời gian quên mất [Em] bao lâu?

[A7] Để trái [Dm] tim em bình [G7] yên như ngày đầu [C] tiên.

 

Verse 1:

Mình đã từng [C] hứa bên [E7] nhau hết tháng năm [Am] dài

Yêu [C] đến khi ngừng hơi [F] thở đến khi ngừng [Em] mơ [A7]

[F] Nắm chặt [G] tay [Em] đi hết nhân thế [Am] này

Chân trời [Dm] hằn chân ta vô tận [G] là chúng ta.

 

Mình đã từng [C] hứa đi [E7] qua hết bao thăng [Am] trầm

Cho [C] dẫu mai này xa [F] rời vẫn không hề đổi [Em] dời [A7]

[F] Có ngờ [G] đâu, [Em] đã sớm vỡ tan [A7] tành

[Dm] Nhặt từng mảnh [G7] vỡ xếp vào [C] vali.

 

[F] Cứ càng [G] yêu, [Em] cứ càng [Am] đau

[Dm] Cứ càng [G7] quên rồi lại muốn [C] đi thật nhiều

[F] Tokyo hay [G] Seoul

[Em] Paris hay New [Am] York

[Dm] Đi càng xa, càng không thể [G] quên.

 

ĐK:

Cầm tấm vé trên [C] tay em [E7] bay đến nơi [Am] xa

Sài [C] Gòn đau lòng [F] quá toàn [G7] kỷ niệm chúng [C] ta

Phải đi xa đến [F] đâu? [G] Thời gian quên mất [Em] bao lâu?

[A7] Để trái [Dm] tim em bình [G7] yên như ngày đầu [C] tiên.

 

Verse 2:

Mình đã từng [C]hứa đi [E7]qua hết bao thăng [Am]trầm

Cho [C]dẫu mai này về [F]đâu, vẫn luôn còn [Em]nhau [A7]

Nào đâu ai [F]biết sớm cách chia [G]lìa

Nào đâu ai [Em]biết sớm tan với [Am]tành

[Dm]Nhặt từng mảnh [G7]vỡ xếp vào [C]vali

 

[F] Cứ càng [G] yêu, [Em] cứ càng [Am] đau

[Dm] Cứ càng [G7] quên rồi lại muốn [C] đi thật nhiều

[F] Tokyo hay [G] Seoul

[Em] Paris hay New [Am] York

[Dm] Đi càng xa, càng không thể [G] quên.

 

ĐK:

Cầm tấm vé trên [C] tay em [E7] bay đến nơi [Am] xa

Sài [C] Gòn đau lòng [F] quá toàn [G7] kỷ niệm chúng [C] ta

Phải đi xa đến [F] đâu? [G] Thời gian quên mất [Em] bao lâu?

[A7] Để trái [Dm] tim em bình [G7] yên như ngày đầu [C] tiên.

 

Ngày tôi chưa từng [F] biết tôi

[G] sẽ yêu em nhiều [Em] như thế [Am] này

Để [Dm] rồi khi ta cách [G7] xa tim này [C] nát ra

Ngày người chưa [F] đến mang theo giấc

[G] mơ, rồi lại bỏ [Em] rơi lúc tôi đang [Am] chờ

[Dm] Chờ người đến dịu xoa tổn [G] thương tôi đã từng.

 

Viết bình luận của bạn: