Sai Lầm Của Anh - St Đình Dũng

Ngày đăng: 27/04/2021
Điệu: Ballade Thể loại: Nhạc trẻ Tông :
C

Tone chuan F#m. Capo 2 choi Em

Anh từng [Cmaj7]oán trách em rất [D]nhiều

Sao ngày [Bm7]ấy bỏ anh trong cô [Em]liêu

Anh từng [Cmaj7]nói với em rất [D]nặng lời

Sao ngày [Bm7]ấy để anh ôm chơi [Em]vơi

Giờ [Cmaj7]lớn hơn anh mới [D]hiểu

Ai cũng [Bm7]muốn cuộc sống không lo [Em]toan

Vì [Cmaj7]lúc ấy anh quá [D]xoàng

Em nào [Bm7]dám gửi phận cho anh [Em]mang

 

Sai lầm lớn [Cmaj7]nhất anh mang trong cuộc [D]đời

Là đánh mất [Bm7]em khi ta tuổi đôi [Em]mươi

Là muốn ấp [Am]ôm em theo cả cuộc [D]đời

Mà bản thân [G]anh còn chưa lo được [G7]nổi

Giờ đây anh đã [Cmaj7]có những thứ em [D]cần rồi

Chỉ không có [Bm7]em nên anh đau lòng [Em]thôi

Người không dám [Am]tin

Tương lai anh thay [D]đổi

Sợ theo bước [Bm7]anh em sẽ đớn đau [Em]cuộc đời

 (Verse) (Chorus) (Chorus)

 Người không dám [Am]tin

Tương lai anh thay [D]đổi

Sợ theo bước [Bm7]anh em sẽ đớn đau [Em]cuộc đời

 

Viết bình luận của bạn: