Sương Nằm Trong Lá - St Hứa Kim Tuyền

Ngày đăng: 09/07/2021
Điệu: Ballade Thể loại: Nhạc trẻ Tông :
Dm

Tone [Dm]
Intro:
[Dm] [Am/C] [Bbmaj7] [F]
[Dm] [Am/C] [Bbmaj7] [C] [Dm]
 
(Verse)
[Dm]Lòng em như sương mai trong một [Am/C]mùa gió bay.
[Bb]Và anh như lá [C]xanh xòe bàn [F] tay.
[Bb]Sương nằm trong [C]lá, [Am]nghe bình yên [Dm]quá
[Gm]Nắng đã tàn, chẳng nỡ [Asus4]rời xa... 
 
[Dm]Trường thành chim bay qua nghe bình [Am/C]yên ghé thăm.
[Bb]Trường lang đầy ái [C]ân nhật bình [F]ai thắm.
[Bb]Anh về đi [C]anh, [Am]anh về đi [Dm]anh
Về với [Gm]em đi anh, sương nằm [Asus4]trong lá. 
 
(Chorus)
Rồi sương [Dm]sẽ biến mất
Cuốn theo [Am/C]làn gió khuất
Biết khi [Bb]nào em sẽ tái [C]sinh một lần [F] nữa?
[Dm]Vì yêu anh bất chấp
Trái tim [Am/C]này cam tâm
Dù cho [Bb]dẫu chỉ còn chút [C]hơi vẫn đi [Dm]cùng anh. 
 
[Dm] [Am/C] [Bb] [C]
 
(Verse)
[Dm]Trường thành chim bay qua nghe bình [Am/C]yên ghé thăm.
[Bb]Trường lang đầy ái [C]ân nhật bình [F]ai thắm.
[Bb]Anh về đi [C]anh, [Am]anh về đi [Dm]anh
Về với [Gm]em đi anh, sương nằm [Asus4]trong lá. 
 
(Chorus)
Rồi sương [Dm]sẽ biến mất
Cuốn theo [Am/C]làn gió khuất
Biết khi [Bb]nào em sẽ tái [C]sinh một lần [F] nữa?
[Dm]Vì yêu anh bất chấp
Trái tim [Am/C]này cam tâm
Dù cho [Bb]dẫu chỉ còn chút [C]hơi vẫn đi [Dm]cùng anh. 
 
(Bridge)
[Bb]Yêu, em yêu rất [A]nhiều
Nên [Gm]chẳng mong nhận lại [C] được bao nhiêu [F] [F7]
[Bb]Thương, em thương [A]rất nhiều
[Gm]Dù mai đây giọt sương biến tan suốt đời còn [A]yêu. [Bb]
 
(Chorus)
Rồi sương [Ebm]sẽ biến mất
Cuốn theo [Bbm/Db]làn gió khuất
Biết khi [B]nào em sẽ tái [Db]sinh một lần [Gb] nữa?
[Ebm]Vì yêu anh bất chấp
Trái tim [Bbm/Db]này cam tâm
Trang 2 / 2
Dù cho [B]dẫu chỉ còn chút [Db]hơi vẫn đi [Ebm]cùng anh. 
Dù cho [B]dẫu chỉ còn chút [Db]hơi vẫn đi [Ebm]cùng anh. 
Dù cho [B]dẫu chỉ còn chút [Db]hơi... vẫn đi... [Ebm]cùng anh. 

Viết bình luận của bạn: