Tạ Ơn Chúa Với Mẹ -St Thi Yên

Ngày đăng: 31/03/2021
Điệu: Disco Thể loại: Thánh ca Tông :
Am

ĐK: Chúng con [Am]xin tạ ơn Chúa uy [F]quyền [Em]toàn [Am]năng tình yêu [C]Chúa nào [F]biết [G]chi báo [C]đền.

Chúa muôn [Dm]đời là [G]Chúa khắp vũ [C]trụ trời [Am]đất ngàn vinh [F]quang cao chiếu hiển [G]trị [Em]đời [Am]đời.

 

1. Vì tình [Am]Chúa đã chất [C]chứa trong trái [F]tim [E]Mẹ [Am]hiền luôn trìu [F]mến mãi cứu [A7]giúp chở che nguyện [Dm]cầu.

Ngàn phúc [C]ân vẫn nhờ [F]Mẹ, ngàn khổ [Bm7b5]đau cũng nhờ [E]Mẹ, nhờ Mẹ [Dm]thương dâng Chúa trót [E]đời tạ [Am]ơn.

 

ĐK: Chúng con [Am]xin tạ ơn Chúa uy [F]quyền [Em]toàn [Am]năng tình yêu [C]Chúa nào [F]biết [G]chi báo [C]đền.

Chúa muôn [Dm]đời là [G]Chúa khắp vũ [C]trụ trời [Am]đất ngàn vinh [F]quang cao chiếu hiển [G]trị [Em]đời [Am]đời.

 

2. Vì tình [Am]Chúa ôi miên [C]man muôn tháng [F]năm [E]không [Am]tàn, dâng triều [F]sóng vỗ lớp [A7]lớp biển khơi vang [Dm]rền.

Lòng Chúa [C]thương ôi huyền [F]diệu, quyền Chúa [Bm7b5]trên muôn thần [E]lực, nguồn an [Dm]vui chan chứa thánh [E]ân không [Am]vơi.

 

Viết bình luận của bạn: