Tấm Bánh Đời Con - St Thanh Lâm

Ngày đăng: 05/04/2021
Điệu: Ballade Thể loại: Thánh ca Tông :
Em

1. [Em]Con xin làm tấm [Am]bánh bẻ [D]ra hiến trao muôn [G]người.

[A]Mãi ấp ủ niềm [Em]tin chứa [A]chan bao lời ủi [Em]an.

[Em]Con xin làm tấm [Am]bánh sẻ [D]chia cho khắp mọi [G]nơi.

[Bm7]Cho thế nhân muôn [B7]đời được luôn sống vui Tin [Em]Mừng.

 

ĐK. [E]Ôi Giê-su trên bàn [A]thờ, Thập [E]Giá hiến trao tình [F#m]yêu.

[B]Chiên hy sinh xoá [A]tội đời, Ngài [B]là hy lễ tuyệt [E]vời.

[A]Con xin dâng cuộc [F#m]đời để nên tấm bánh tình [B]yêu.

Tấm bánh ngát ân [E]tình bẻ [B7]ra hiến trao muôn [E]người.

 

2. [Em]Con xin làm tấm [Am]bánh để [D]nên lễ dâng tinh [G]tuyền.

[A]Với xác hồn mỏng [Em]manh, với [A]cả tâm tình biết [Em]ơn.

[Em]Mong cho toàn nhân [Am]thế hiệp [D]thông trong Chúa là [G]Cha.

[Bm7]Luôn sống vui trong [B7]nguồn tình yêu phúc ân cứu [Em]độ.

 

3. [Em]Con lãnh nhận hồng [Am]ân để [D]nên muối men cho [G]đời.

[A]Mãi rao truyền Chân [Em]Lý, Ánh [A]Quang soi đời tối [Em]tăm.

[Em]Đưa muôn lòng nhân [Am]thế tìm [D]theo trên lối trường [G]sinh.

 

Viết bình luận của bạn: