Tâm Tình Hiến Dâng - St Lm. Oanh Sông Lam

Ngày đăng: 06/04/2021
Điệu: Boston Thể loại: Thánh ca Tông :
Dm

ĐK: Biết lấy [Dm]gì cảm mến biết lấy [Bb]chi báo [F]đền

Hồng ân [Dm]Chúa cao [A7]vời, Chúa đã làm cho [Dm]con

 

Thương con [Dm]từ ngàn [F]xưa, một tình [Bb]yêu chan [Dm]chứa

Và chọn [Gm]con đi [F]làm đuốc [Bb]sáng Chúa trên [A7]trần gian

Cho con [Dm]say tình [F]mến, và này [Bb]con xin [Dm]đến

Một đời [Gm]trung trinh [F]làm muối [A7]đất ướp cho mặn [Dm]đời

 

Trao cho [Dm]con lời [F]Chúa, dù đời [Bb]con hoen [Dm]úa

Nguyện đời [Gm]con đem [F]lời chân [Bb]lý đến cho mọi [A7]nơi

Ra đi [Dm]đầy nguyện [F]ước, và này [Bb]con gieo [Dm]bước

Nguyện đời [Gm]con đem [F]nguồn yêu [A7]mến đến cho mọi [Dm]người

 

Xin cho [Dm]con bình [F]an và đầu [Bb]cao mắt [Dm]sáng

Nguyện đời [Gm]con đi [F]làm chứng [Bb]tá Chúa trên trần [A7]gian

Xin cho [Dm]con nghèo [F]khó, cuộc đời [Bb]bao nguy [Dm]biến

Đời hạnh [Gm]phúc con [F]là chính [A7]Chúa gia nghiệp trọn [Dm]đời

 

Viết bình luận của bạn: