Tiếng Gọi Fatima (Thánh Ca Mẹ Mân Côi) - St Phanxico

Ngày đăng: 15/04/2021
Điệu: Ballade Thể loại: Thánh ca Tông :
Em

1. Xưa trong [Em]làng Fa - ti - ma có Đức [C]Mẹ Ma - ri - [Am]a

[B7]Mẹ đến với đời [Em]Mẹ nói với [Bm]người

những lời bao sắt [D]son những [B]lời của Mẹ ru [Em]con

 

ĐK. Mẹ nhắc người ăn năn thống [G]hối hãy siêng [B7]năng lần hạt Mân [Em]Côi

Tháng năm [Am]qua Mẹ đau khổ [Em]nhiều Hãy sùng [B7]kính Trái Tim Mẹ [Em]yêu

 

2. Đây tiếng [Em]gọi Fa - ti - ma nói với [C]người muôn phương [Am]xa

[B7]Hãy đến với [Em]Mẹ hãy sống trong [B]Mẹ

nghe lời Mẹ dẫn [D]đưa nhớ [B]lời của Mẹ khi [Em]xưa

 

3. [Em]Nghe tiếng gọi Fa - ti - ma bao tấm [C]lòng tươi như [Am]hoa

[B7]Xin bước quay về [Am]thôi hết não [Bm]nề

Theo Mẹ trên thế [D]gian có [B]Mẹ dắt dìu ủi [Em]an

 

Viết bình luận của bạn: