Tình Chúa Cao Vời - St Lm. Duy Thiên

Ngày đăng: 23/04/2021
Điệu: Pop Thể loại: Thánh ca Tông :
Dm

Tình yêu [Dm]Chúa cao vời biết [F]bao làm sao [Am]biết đáp đền thế [Dm]nào

Để cho cân xứng Chúa [F]ơi để [Am]cho cân xứng Chúa [Dm]ơi

Ôi tình yêu thương Chúa cao [F]vời tình [Gm]yêu thương Chúa muôn [Dm]đời

Người [F]yêu con từ ngàn [Dm]xưa từ khi chưa có đồi [F]non

Từ khi chưa có trời [Bb]cao chưa có [C]vầng trăng với ngàn [F]sao

Gọi [Dm]con giữa muôn muôn [Am]người tìm [C]con giữa nơi bùn [Dm]nhơ

Tình yêu [Dm]Chúa cao vời biết [F]bao làm sao [Am]biết đáp đền thế [Dm]nào

Để cho cân xứng Chúa [F]ơi để [Am]cho cân xứng Chúa [Dm]ơi

Ôi vì thương con Chúa quên [F]mình vì [Gm]yêu nên hiến thân [Dm]mình

Gọi [F]con nên bạn tình [Dm]Cha dù bao sóng gió hiểm [F]nguy

Dìu con đi giữa trần [Bb]gian ơn Chúa [C]ngày đêm ấp ủ [F]con

Vì [Dm]con Chúa quên thân [Am]mình đời [C]con dám mơ gì [Dm]hơn

Tình yêu [Dm]Chúa cao vời biết [F]bao làm sao [Am]biết đáp đền thế [Dm]nào

Để cho cân xứng Chúa [F]ơi để [Am]cho cân xứng Chúa [Dm]ơi

Con thành tâm dâng hiến trọn [F]đời thành [Gm]tâm dâng hiến xác [Dm]hồn

Để [F]nên tông đồ của [Dm]Cha Và nên nhân chứng của [F]Cha

Truyền rao chân lý của [Bb]Cha gieo rắc [C]lời Cha khắp gần [F]xa

Rồi [Dm]con sẽ đi khắp [Am]miền làm [C]nhân chứng cho tình [Dm]yêu

 

Viết bình luận của bạn: