Tình Chúa Yêu Con - St Lm Từ Duyên

Ngày đăng: 25/03/2021
Điệu: Tango Thể loại: Thánh ca Tông :
Dm

Tải bản nhạc Tình Chúa Yêu Con 1 pdf

1.Tình Chúa yêu con biết bao năm [Dm]rồi.

Lạy Thánh Tâm [Gm]Ngài tình yêu cao [A7]vời.

Tình [A]Ngài yêu con cao hơn mây [Dm]trời,

tình [C]Ngài yêu con ai đâu sánh [F]ví.

Tình Chúa yêu con biết bao năm [Dm]rồi.

Lạy Thánh Tâm [Gm]Ngài tình yêu cao [A7]vời.

Tình [A]Ngài dâng cao như muôn sóng [Dm]trào,

[A7]tình Ngài yêu con tiếng yêu ngọt [Dm]ngào.

 

2. Tình Chúa yêu con mãi không hao [Dm]mòn.

Lạy Thánh Tâm [Gm]Ngài tình yêu vô [A7]biên.

Tình [A]Ngài yêu con ai suy cho [Dm]vừa.

Tình [C]Ngài yêu con bao la đắm [F]đuối.

Tình Chúa yêu con mãi không hao [Dm]mòn.

Lạy Thánh Tâm [Gm]Ngài tình yêu vô [A7]biên.

Và [A]Ngài yêu con Chúa đã hiến [Dm]thân.

[A7]Để rồi hy sinh chết treo thập [Dm]hình.

 

3. Tình Chúa yêu con sáng hơn sao [Dm]trời.

Lạy Thánh Tâm [Gm]Ngài tình yêu khôn [A7]lường.

Tình [A]Ngài yêu con mênh mông biển [Dm]rộng.

Tình [C]Ngài yêu con nồng nàn hương [F]mới.

Tình Chúa yêu con mãi luôn dạt [Dm]dào.

Lạy Thánh Tâm [Gm]Ngài tình yêu vô [A7]bờ.

Tình [A]Ngài yêu con hương thơm mặn [Dm]nồng.

[A7]Tình Ngài yêu con thắm hơn hoa [Dm]hồng.

 

Đk.

[Dm]Lạy Thánh Tâm [F]Chúa yêu con một [Dm]đời

yêu con trọn [A#]đời tình yêu Chúa cao [A7]vời.

Lạy Thánh Tâm [F]Chúa bao năm cuộc [Dm]đời

tuy con lạc [A#]loài nhưng xin [A7]yêu Chúa mà [Dm]thôi.

 

Viết bình luận của bạn: