Tình Yêu Mến - St Cao Huy Hoàng

Ngày đăng: 02/04/2021
Điệu: Ballade Thể loại: Thánh ca Tông :
Am

ĐK: Con xin [Am] tiến [A7] dâng [Dm] lên tình yêu [C] mến [Am]

Nhờ những hy [Dm6] sinh được êm [E] ấm gia [Am] đình [E7]

Con xin [Am] tiến [A7] dâng [Dm] lên tình yêu [C] mến [Am]

Nguyện Chúa đoái [Dm6] thương gia đình [C] con [Em] được bình [Am] yên.

 

Cuộc đời [Am] này con có [F] gì mà [G] dâng Chúa [C] đâu [Em]

Những luống cày [Am] sâu trời tối [Dm] mau cha [Em7] chưa kịp [Am] về

Mẹ bận [G] rộn từng ngày lo no cơm ấm [Dm] áo

Có chi [E] đâu Ngài [E7] ơi có chi dâng [Am] Ngài.[E7]

 

ĐK: Con xin [Am] tiến [A7] dâng [Dm] lên tình yêu [C] mến [Am]

Nhờ những hy [Dm6] sinh được êm [E] ấm gia [Am] đình [E7]

Con xin [Am] tiến [A7] dâng [Dm] lên tình yêu [C] mến [Am]

Nguyện Chúa đoái [Dm6] thương gia đình [C] con [Em] được bình [Am] yên.

 

2. Đời tuyệt [Am] vời luôn thắm [F] nồng tình [G] yêu thiết [C] tha [Em]

Gương sáng mẹ [Am] cha ngày tháng [Dm] qua luôn [Em7] luôn hiền [Am] hòa

Mẹ dặn [G] dò đừng buồn nhau không vui mái [Dm] ấm

Mến yêu [E] nhau đẹp [E7] sao lễ dâng lên [Am] Ngài [E7]

 

ĐK: Con xin [Am] tiến [A7] dâng [Dm] lên tình yêu [C] mến [Am]

Nhờ những hy [Dm6] sinh được êm [E] ấm gia [Am] đình [E7]

Con xin [Am] tiến [A7] dâng [Dm] lên tình yêu [C] mến [Am]

Nguyện Chúa đoái [Dm6] thương gia đình [C] con [Em] được bình [Am] yên.

 

Viết bình luận của bạn: