Tổng hợp bản nhạc Thánh ca cho đội kèn nhà thờ - Tổng phổ và phân phổ

Ngày đăng: 17/08/2022

Bản nhạc Thánh ca cho đội kèn nhà thờ - Tổng phổ và phân phổ

Nhạc cụ Fun Art xin được gửi đến các ban kèn đồng những bản nhạc thánh ca được phối khí cho các đội kèn, với mục đích giúp mọi người dễ đọc nên phần kèn Bass một số bài đã được chuyển thành khóa Sol và được dịch giọng sẵn. Các bài nhạc được sắp xếp theo thứ tự ABC để mọi người dễ tìm kiếm. 

Xin cầu nguyện cho những người đã đóng góp trong việc xây dựng tuyển tập này và cũng xin chúc các ban kèn đồng ngày càng phát triển.

A

- Adeste Fideles (dùng trong mùa Giáng Sinh)

- Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ  / Bản chép khác xem tại đây

B

C

- Chúa đã sống lại (Phục Sinh)

- Chúa phục sinh

- Chuông sinh nhật (Giáng Sinh)

- Cùng dâng lễ

- Cùng đi Bê-lem 1 (Giáng Sinh)

D

Đ

- Đêm đông (Giáng Sinh)

- Đêm Thánh Vô Cùng (Giáng Sinh)

- Đức Bà lên trời

E

- Entree, Ave Maria / Bản chép khác xem tại đây

F

G

H

- Hoan ca Phục Sinh

I

J

K

L

- Lên đền thánh

M

N

O

- Offeroire O Sanctissima (Tiến dâng lễ vật) (Dùng trong lễ Đức Mẹ)

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Bài theo lễ riêng

- Lễ Hiển Linh

- Lễ Lá (Chúa vào thành Thánh)

- Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Viết bình luận của bạn: