Tổng hợp chia sẻ phần mềm thu âm và plugin hát live

Ngày đăng: 15/09/2022

Nhạc cụ Fun Art xin được giới thiệu nguồn tổng hợp một số phần mềm dùng cho thu âm, làm nhạc, hát live đơn giản tại nhà.

Nếu có phần mềm nào hoặc link nào không dùng được vui lòng thông báo để Nhạc cụ Fun Art cập nhật lại. 

1. Phầm mềm thu âm (DAW)

- Cubase 5 bản rút gọn có file keygen bên trong

- Cubase 10 => Tải về

- Cubase 11 => Tải về

- bài hát tách lời

-------

MUA ĐỒ THU ÂM 

-----------

2. Phần mềm chép nhạc 

- Sibelius 7 (full)

3. VST plugin

- Melodyne 5 studio => tải về

- Autotune 9.1 => Tải về

- Wave 10 => Tải về

- Fabfilter Bundle => Tải về

- SPL => Tải về

- SSL => Tải về

- Asio Linkpro => Tải về

- Asio4all => Tải về

- Trackspacer => Tải về

- Tube Saturator Vintage => Tải về

- Fresh Air => Tải về

- Black Box Analog => Tải về

- Vocal Doubler => Tải về

- The Glue Cytomic=> Tải về

- Valhalla => Tải về

- Izotope ozon 8 (dành cho máy cấu hình mạnh) => Tải về

- Izotope ozon 9 (dành cho máy cấu hình mạnh) => Tải về

- Izotope rx 7 => Tải về

- Izotope rx 8 (dành cho máy cấu hình mạnh) => Tải về

Viết bình luận của bạn: