Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng - St Trầm Hương FMSR

Ngày đăng: 08/04/2021
Điệu: Slow Thể loại: Thánh ca Tông :
Am

Tone gốc: Bm Capo 2 (nữ cao)

 

PK 1: Từ [Am]lúc Mẹ [E7]nói lời xin [Am]vâng, trời với [C] đất rất [D] đỗi vui [E7] mừng,

Ngọt [Dm] ngào như dòng suối [C] mát giữa [Dm6] nơi sa [E7] mạc,

Huyền nhiệm [G] quá muôn đời [E7] tiếng “xin [Dm] vâng”.

 

ĐK: Mẹ thưa xin [F]vâng, xin vâng[G] trọn Thánh [E7]ý Chúa [Am] Cha,

[A7]Mẹ thưa xin [Dm] vâng với Tin [C] Mừng của [D] Con Chí [E7] Thánh.

Mẹ thưa xin [F]vâng với tác [Em7] động của Chúa Thánh [Am] Linh,

[A7] Con muốn theo [Dm] Mẹ sống xin [G] vâng với trái [E7] tim thảo [Am] hiền.

 

PK 2: Từ [Am]lúc Mẹ [E7]nói lời xin [Am]vâng

Kỉ nguyên [C]mới đã [D]đến trong [E7]đời,

Dịu [Am]dàng như làn gió [C]mát giữa cơn nắng [E7]hạ,

Huyền nhiệm [G]quá muôn [E7]đời tiếng “xin [Am]vâng”.

 

PK 3: Từ [Am]lúc Mẹ [E7]nói lời xin [Am]vâng

Mẹ trở [C]nên Thánh [D]mẫu tuyệt [E7]vời,

Nhờ [Am]Mẹ Ngôi lời Thiên [C]Chúa đến với nhân [E7]loại

Huyền nhiệm [G]quá muôn[E7] đời tiếng “xin [Am]vâng”.

 

Viết bình luận của bạn: