Tự tạo trống (drum) online cùng Nhạc cụ Fun Art

Ngày đăng: 11/04/2022

Tạo tiết tấu trống nhanh chóng không cần cài đặt phần mềm làm nhạc online trực tiếp trên website của Nhạc cụ Fun Art.

Tham khảo thêm một số cáp (Cable) kết nối midi với máy tính hoặc điện thoại (smart phone)

Dây kết nối midi type A sang type B 

Nhạc cụ Fun Art - dây midi type A sang type B

Dây midi Lightning to USB

Nhạc cụ Fun Art - Dây cáp midi lightnging sang Usb

Viết bình luận của bạn: