Tuyển tập sheet piano nhạc phim của Joe Hisaishi

Ngày đăng: 05/11/2021

List Tuyển tập sheet piano nhạc phim của Joe Hisaishi

Trong bài viết này Nhạc cụ Fun Art quý bạn yêu piano list tuyển tập các bài piano của Nhạc sĩ Joe Hisaishi

- Sheet piano howl's Moving Castle 

- Sheet piano One Sumer's Day from Spirited Away - Download bản khác tại đây

- Sheet piano Summer

- Sheet piano The Bygone Days

- Sheet piano Nostalgia from "Piano store III"

- Sheet piano Laputa: Castle in the Sky Theme - Innocent (Carrying You)

- Sheet piano A Journey from "The Wind Rises"

- Sheet piano Joe Hisaishi - Hana-Bi

- Sheet piano The_Path_of_the_Wind_(My_Neighbor_Totoro).pdf 

- Sheet piano Umi_no_Mieru_Machi_(A_Town_with_an_Ocean_View)_-_HISAISHI.pdf

- Sheet piano Spring_by_Joe_Hisaishi.pdf

Viết bình luận của bạn: