Xin Tin Yêu - St Ngọc Huân

Ngày đăng: 21/04/2021
Điệu: Ballade Thể loại: Thánh ca Tông :
Dm

Intro:

[Dm] [F] [Am] [Dm]

[Dm] [C] [F] [G7] [Am] [C] [Am] [C]

[Dm] [Am] [Gm] [Dm]

Xin tin [Dm] yêu vào nơi [F] Đức Ki-[Dm]tô.

Xin tin [F] yêu vào nơi [Am] Đức Ki-[Dm]tô.

Không ai [Bb] tách [C] lìa chúng [F] tôi khỏi tình [D7] Chúa Ki-[Gm]tô,

Không ai [Am7] tách lìa chúng [Dm] tôi.

 

Xin tin [Dm] yêu vào nơi [F] Ngài là Đức Ki- [Dm]tô, [D7]

Là tình [Gm] yêu cao vời khôn [Am] ví, vời khôn [Dm] ví.

Bao gian [Bb] nan vẫn trung [Dm] kiên,

bao truân [Bb] chuyên [C] trọn nỗi [F] niềm

tựa thấy [Am7] Đấng Vô [Dm] Hình.

Trọn một [C] niềm, một niềm tin [F] yêu

Dẫu rằng [D7] đời là đời cô [Gm] liêu

xin tin [Am7] yêu vào nơi [Dm] Ngài.

 

Kết: xin tin [Gm] yêu [Am]vào nơi [Dm] Chúa.

 

Viết bình luận của bạn: