Xin vâng - St Mi Trầm

Ngày đăng: 10/03/2021
Điệu: Ballade Thể loại: Thánh ca Tông :
G

Tải bản nhạc pdf

Mẹ [G]ơi! Đời con dõi bước theo [C]Mẹ

Lòng [Bm]con quyết noi gương [Em]Mẹ

Xin Mẹ dạy con 2 tiếng xin [G]vâng [E7]

Mẹ [Am]ơi! Đường [B7]đi trăm ngàn gian [Em]khó

Hiểm [C]nguy dâng tràn đây đó

Xin Mẹ dạy [D7]con 2 tiếng xin [G]vâng

 

ĐK: Xin [G]vâng

Mẹ dạy con 2 tiếng xin [Am]vâng

Hôm [C] qua hôm nay và ngày [G]mai

Xin [G]vâng

Mẹ dạy [Em]con 2 tiếng xin [Am]vâng

Hôm [C]nay tương lai và [G]suốt đời'

 

Mẹ [G]ơi! Đời con dõi bước theo [C]Mẹ

Lòng [Bm]con quyết noi gương [Em]Mẹ

Xin Mẹ dạy con 2 tiếng xin [G]vâng [E7]

Mẹ [Am]ơi! Đường [B7]đi phủ đầy bóng [Em]tối

Bẫy [C]chông dâng tràn muôn lối

Xin Mẹ dạy [D7]con 2 tiếng xin [G]vâng.

 

ĐK: Xin [G]vâng

Mẹ dạy con 2 tiếng xin [Am]vâng

Hôm [C]qua hôm nay và ngày [G]mai

Xin [G]vâng

Mẹ dạy [Em]con 2 tiếng xin [Am]vâng

Hôm [C]nay tương lai và [G]suốt đời

 

Mẹ [G]ơi! Mẹ tin nơi Chúa an [C]bày

Mẹ [Bm]nên phúc ân muôn [Em]loài

Nên này đoàn con thương đến nương [G]thân [E7]

Mẹ [Am]ơi, niềm [B7]vui bên Mẹ rạng [Em]rỡ

Lòng [C]con sao còn bỡ ngỡ

Xin Mẹ dạy [D7]con 2 tiếng xin [G]vâng

 

ĐK: Xin [G]vâng

Mẹ dạy con 2 tiếng xin [Am]vâng

Hôm [C]qua hôm nay và ngày [G]mai

Xin [G]vâng

Mẹ dạy [Em]con 2 tiếng xin [Am]vâng

Hôm [C]nay tương lai và [G]suốt đời

 

Viết bình luận của bạn: